Третейський суд

ТБ «Перша Універсальна Біржа «Україна» є засновником постійно діючого третейського суду

Свідоцтво про реєстрацію третейського суду