Продаж безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави

Безхазяйне майно та майно, яке перейшло у власність держави, порядок обліку, зберігання та розпорядження ним, врегульовано наступними нормативно-правовими актами:

  1. Постанова КМУ від 25.08.98 р. № 1340 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держав, і розпорядження ним».
  2. Постанова КМУ від 26.04.03 р. № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах, або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що підлягають реалізації».
  3. Наказ Державної митної служби України від 14.02.11 р. № 103 «Про затвердження Положення про умови та порядок проведення тендера (конкурсу) з визначення спеціалізованих підприємств – організаторів митних аукціонів».

ТБ «Перша Універсальна Біржа «Україна» надає повний комплекс послуг щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави.

ТБ «Перша Універсальна Біржа «Україна» виконує наступні функції у сфері реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави:

  • співпраця з районними державними податковими інспекціями та державними податковими адміністраціями України;
  • проведення митних аукціонів;
  • проведення біржової торгівлі щодо реалізації безхазяйного майна та майна, що перейшло у власність держави;
  • юридичний супровід оформлення біржових угод з продажу вищезазначеного майна;
  • надання роз’яснень клієнтам біржі стосовно порядку проведення біржових операцій на ТБ «Перша Універсальна Біржа «Україна» .