Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта групи А державної власності

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта групи А державної власності

Назва обєкта: Єдиний майновий комплекс державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» (ідентифікаційний код 34675640).

Місцезнаходження об’єкта: 20254, Черкаська обл., м. Ватутіне,   вул. Лейтенанта Кривошеї, 113.

Основний вид діяльності за КВЕД: 49.20 вантажний залізничний транспорт.

Предметом діяльності підприємства є: організація перевезень вантажів; діяльність залізничного і автомобільного транспорту; надання послуг з подачі та забирання вагонів; надання послуг з виконання маневрової роботи; ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого складу, який належить підприємству; розробка Технічних умов з перевезення вантажів залізничним транспортом; укладання господарських договорів із контрагентами під’їздної колії на транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування, надання інших залізничних транспортних послуг; транспортне і транспортне-експедиційне обслуговування з метою задоволення потреб контрагентів з перевезення вантажів; зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Основні показники діяльності підприємства:

п/п

Найменування показників 2013

рік

2014

рік

2015

рік

2016

рік

1 Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 1269 2798 3972 4211
2 Балансовий прибуток тис. грн. (- 21) (-33) 4 (-234)
3 Величина чистого прибутку, тис. грн. (-27) (-38) 4 (-234)
4 Рентабельність,  % 10 10 10 10
5 Вартість активів, тис. грн. 290 299 257 409
6 Вартість власного капіталу, тис. грн. 190 152 152 (-82)
7 Дебіторська заборгованість,  тис. грн. 123 134 83 224
8 Кредиторська заборгованість, тис. грн.

в т. ч. пільгові пенсії по списку № 1

100

0

147

0

105

0

491

0

 

Кількість та склад робочих місць: на 01.02.2017 чисельність працюючих 31 особа: директор – 1, головний бухгалтер – 1, бухгалтер – 1, бухгалтер-касир – 1, інженер по організації управління виробництвом – 1, начальник станції – 1, чергові по станції – 4, начальник депо рухомого складу – 1, начальник дільниці – 1, машиніст тепловоза – 2, помічник машиніста тепловоза – 1, складач поїздів – 2, електромонтер – 1, слюсар РРС (ремонт рухомого складу) – 2; машиніст екскаватора ЮМЗ — 1, водій автомашини — 1, маляр — штукатур – 2, монтер колії 5 розряду – 1, монтер колії 4 розряду – 5, монтер коліїї 3 розряду – 1.

Відомості про об’єкт: до складу ЄМК входять: будівлі та споруди, в тому числі: будівля для охоронців (літ. А, а) загальною площею 10,0 м2; приміщення тепловозного депо (літ. Б, б, б1) загальною площею 1218,6 м2; будівля бані (літ. Б1) загальною площею 365,6 м2 ; будівля підсобного приміщення депо (літ. В) загальною площею 20,8 м2; будівля складу паливно-мастильних матеріалів (літ. Г) загальною площею 6,6 м2; приміщення служби залізничної колії (літ. Д) загальною площею 127,7 м2; приміщення підсобного господарства залізничної колії (літ. Е) загальною площею 56,4 м2; будівля піскосушилки (літ. Ж, ж1, ж2, ж3) загальною площею 170,2 м2;  гараж для залізничного транспорту (літ. З) загальною площею 162,9 м2; гаражний бокс для автотранспорту  (літ. I, i) загальною площею 180,2 м2; приміщення матеріального складу, службове приміщення (прибудова) (літ. К, к1, к2) загальною площею 657,6 м2; адміністративний будинок з підвалом та ганком (літ. Л, л) загальною площею 477,3 м2; приміщення підсобних майстерень та буфета (літ. М, м1, м2) загальною площею 174,2 м2; будівля бензосховища (літ. Н); підвал для збереження паливо-мастильних матеріалів (літ. О); приміщення туалетної (літ. У); ворота №1; огорожа №2; металева бетонна естакада для автотранспорту №4; вимощення I; будівля станції «Ватутіне» з прибудовою та ганком (літ. А, а, а1) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 76,0 м2; сарай (літ. В) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 21,2 м2; акумуляторна (літ. Б) (вул. Залізнична, 30а) загальною площею 88,9 м2; залізничні колії розташовані на 5 дільницях загальною довжиною 12204,4 п/м.

На балансі підприємства також обліковуються: основні засоби (машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти, інвентар) – 38 шт., малоцінні необоротні матеріальні  активи – 43 шт.

Відомості про земельну ділянку: розпорядженням Черкаської обласної державної адміністрації від 18.05.2016 №242 державному підприємству „Ватутінське ВТУ” надано в постійне користування для розміщення та експлуатації будівель та споруд  залізничного транспорту п’ять земельних ділянок загальною площею 7,5652 га.

Викиди та скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів підприємство не здійснює.

Ціна об’єкта приватизації без ПДВ: 23 908 318,69 грн., сума ПДВ – 4 781 663,74 гривень.

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 28 689 982,43 гривень.

Умови продажу та експлуатації об’єкта:

1). Збереження основного виду діяльності підприємства.

2). Після придбання об’єкта приватизації новий власник стає правонаступником усіх прав та обов’язків державного підприємства.

3). Протягом шести місяців з дня підписання договору купівлі-продажу не звільняти працівників підприємства з ініціативи покупця, за винятком звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про працю України або випадку вчинення працівником дій, за які законодавством передбачене звільнення на підставі пунктів 3,4,7,8 статті 40 і статті 41 Кодексу законів про працю України.

4). Протягом шести місяців від дати переходу права власності на об’єкт приватизації погасити кредиторську заборгованість, у тому числі із заробітної плати, до Пенсійного фонду України, бюджетів усіх рівнів та фондів соціального страхування, яка складеться на дату укладення договору купівлі-продажу.

5). Забезпечити створення безпечних умов праці та дотримання на підприємстві санітарних та екологічних норм та правил протипожежної безпеки згідно чинного законодавства.

6). Забезпечити соціальні гарантії працівникам підприємства згідно з вимогами трудового законодавства.

8). Недопущення утворення простроченої заборгованості перед працівниками із заробітної плати.

7). В установленому законодавством порядку здійснити державну реєстрацію припинення юридичної особи – державного підприємства «Ватутінське вантажно-транспортне управління» .

8). Покупець зобов’язаний дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

9). Питання землекористування вирішується покупцем після укладення договору купівлі-продажу в установленому законодавством порядку.

10). Подальше відчуження об’єкта приватизації можливе лише за умови  збереження для нового власника зобов’язань, визначених договором купівлі – продажу, виключно за згодою державного органу приватизації, який здійснює контроль за їх виконання, у порядку, що затверджується ФДМУ.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб: грошові кошти.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу; покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007 в ГУДКСУ в Черкаській області, МФО 854018, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 2 868 998,24 гривень, що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, вносяться на р/р 37319071002036 в ДКСУ, МФО 820172, код 21368158, одержувач – РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «10% від початкової ціни обʼєкта приватизації в сумі 2 868 998,24 грн. без ПДВ»).

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні – 08 травня 2017 року до 13-00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 12 травня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) — 10.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 12.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592.

Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» на сайт:

https://torgi.birga-ukraine.com.ua

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-Д, оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 09.00 до 17.00 за місцем його розташування за сприяння Регіонального відділення.

Додаткову інформацію можна отримати в Регіональному відділенні Фонду державного майна України по Черкаській області за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, каб. 404,  тел. 37-26-61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.