Інформація про проведення конкурсу стосовно визначення переможця щодо будівництва житла для працівників Національної академії прокуратури України та членів їхніх сімей на земельній ділянці за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва

Інформація

про проведення конкурсу стосовно визначення переможця щодо будівництва житла для працівників Національної академії прокуратури України та членів їхніх сімей на земельній ділянці за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва

Національна академія прокуратури України, яка є замовник конкурсу, повідомляє про проведення конкурсу стосовно визначення переможця щодо будівництва житла для працівників Національної академії прокуратури України та членів їх сімей на земельній ділянці за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва, площею 1,7233 га, кадастровий номер 8 000 000 000:91:088:076.

Конкурс проводиться у відповідності до вимог Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2013 № 481 та згідно із Переліком земельних ділянок державної власності, що не належать до земель оборони, на яких Служба безпеки планує будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, затвердженого розпорядженням КМУ від 21.12.2016 №1054-р.

 

  1. Характеристика конкурсної пропозиції

 

Конкурсна пропозиція повинна бути викладена українською мовою і містити:

1) пропозицію стосовно розрахункової частки житла, яку може отримати Національна академія прокуратури України в збудованих і введених у експлуатацію будинках;

2) строк будівництва (здачі в експлуатацію) житла;

3) докази наявності досвіду виконання аналогічних договорів;

4) докази можливості проведення будівельних робіт;

5) довідку про наявність і кількість транспортних засобів, механізмів тощо для проведення будівельних робіт;

6) наявність і місце розташування інших об’єктів будівництва (збудованих об’єктів учасником конкурсу) із зазначенням замовників, періоду будівництва;

7) з урахуванням території та прилеглої забудови перед проектні пропозиції будівництва житлового комплексу із визначенням основних параметрів будівництва (загальна площа забудови, поверховість, кількість квартир та їх загальна площа, кількість і площа нежитлових приміщень та паркінгів);

8) проект договору на будівництво житлового комплексу.

9) конкурсна пропозиція може містити інформацію щодо обладнання, опорядження та санітарного стану житла (квартир), яке передаватиметься Національній академії прокуратури України відповідно до умов договору про будівництво житла.

 

 

  1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

Учасником конкурсу може бути будь-яка юридична особа та фізична особа-підприємець.

Учасник конкурсу повинен відповідати таким обов’язковим вимогам:

— не перебувати у стадії ліквідації (припинення) та не бути таким, стосовно якого розпочато процедуру банкрутства чи відновлення платоспроможності;

— не мати заборгованості за нарахованими податками, зборами й іншими обов’язковими платежами до бюджету за останній звітний період, бути фінансово спроможним;

— мати повноваження на укладення договору про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

У статутних документах учасника конкурсу повинні бути передбачені види діяльності, які необхідно буде проводити для реалізації конкурсних вимог.

Організатор конкурсу – ТБ «ПУБ «УКРАЇНА» має право в будь-який час відмовити учаснику конкурсу від участі в конкурсі у випадку надходження та підтвердження інформації щодо невідповідності учасника вимогам, установленим цім розділом, або щодо наявності в поданих документах недостовірних відомостей.

Якщо після укладення з переможцем конкурсу договору про спільне будівництво житла будуть встановлені обставини щодо нього, які вважаються порушенням цієї Інформації, Національна академія прокуратури України має право розірвати цей договір в односторонньому порядку та не відшкодовувати пов’язані з розірванням договору витрати інших сторін чи завдані їм збитки. При цьому завдані Національної академії прокуратури України збитки чи понесені витрати відшкодовуються винною стороною в повному обсязі.

Організатор конкурсу має право усунути учасника конкурсу від участі в конкурсі на будь-якому етапі його проведення, у тому числі до укладення договору про будівництво житла, у таких випадках:

— ненадання із заявою на участь в конкурсі документів, визначених в цій Інформації, чи за наявності в поданих документах недостовірних відомостей про учасника конкурсу або в поданій ним конкурсній пропозиції щодо робіт, для виконання яких учасник бере участь у конкурсі;

— невідповідність цим вимогам та умовам, установленим організатором конкурсу – ТБ «ПУБ «УКРАЇНА»;

— невідповідність заяви на участь у конкурсі за формою і змістом формі, яка визначена додатком 1 до Інформації.

  1. Вимоги щодо будівництва житла

Проектними рішеннями повинні бути запропоновані максимальні показники висотності будівлі (-ель).

Житло повинно передаватися організатору конкурсу благоустроєним та має відповідати встановленим санітарним і технічних вимогам відповідно до вимог частини першої статті 50 Житлового кодексу України, ДБН В.2.2-15-2005, Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461.

Житло (квартири) повинно бути підключено до відповідних інженерних мереж і забезпечено електроенергією, опаленням, холодним і гарячим водопостачанням, каналізацією.

Строк будівництва житла не повинен перевищувати 24 (двадцяти чотирьох) місяців від дня початку будівництва житла.

Умова (за наявності) органів місцевого самоврядування щодо передачі житла (квартир), що будуватимуться на зазначеній земельній ділянці, до комунальної власності територіальної громади, щодо сплати пайової участі у розвитку інфраструктури міста та інших можливих внесків та платежів до органів влади та місцевого самоврядування, пов’язаних із здійсненням забудови земельної ділянки Управління   виконується за рахунок частки житла, що належатиме переможцю конкурсу за результатами спільного будівництва житла.

Усі витрати пов’язані з отриманням технічних умов, містобудівних обмежень, дозвільних документів, тощо здійснюється за рахунок переможця конкурсу.

  1. Кінцевий термін для надання конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції надаються до 14 вересня 2018 р.

  1. Розмір реєстраційного внеску

Розмір реєстраційного внеску, що підлягає сплаті учасником конкурсу, становить 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Такий внесок перераховується учасником конкурсу на рахунок Організатора.

Реєстраційний внесок перераховується за такими реквізитами:

Одержувач: ТБ «ПУБ «УКРАЇНА»

Код ЄДРПОУ: 35252391

Розрахунковий рахунок № 260083012128

МФО 300119

Факт перерахування коштів (реєстраційного внеску) підтверджується учасником конкурсу шляхом надання примірника платіжного доручення (квитанції про сплату у разі готівкової форми оплати) з оригінальною відміткою банку про сплату.

Зазначені документи повинні бути доданими до заяви на участь у конкурсі.

У разі відсутності в документах, що подані разом із заявою на участь у конкурсі, зазначеного примірника платіжного доручення (квитанції про сплату) з оригінальною відміткою банку про сплату учасник конкурсу, що подав таку заяву, не допускається до участі в конкурсі.

 

  1. Прийняття конкурсної документації

Для участі в конкурсі учасники подають заяву за формою, наведеною в додатку 1 до Інформації.

До заяви на участь у конкурсі додаються документи відповідно до квілифікаційних вимог.

Конкурсні пропозиції (подаються в запечатаному конверті, підписаному тією особою, що підписала заяву, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки юридичної особи або фізичної особи-підприємця (за наявності), із зазначенням назви предмета конкурсу відповідно до оголошення про його проведення і повного найменування юридичної особи або фізичної особи-підприємця та надсилаються на адресу Організатора конкурса ТБ «ПУБ «Україна» за адресою: 01033; м. Київ, вул. Сім’ї Прахових (Гайдара), 50 в зазначені терміни.

До заяви також додаються відомості щодо наявності досвіду і можливостей фінансового та організаційного забезпечення реалізації проектів, пов’язаних із забудовою земельних ділянок багатоповерховими будинками, складені в довільній формі з додаванням копій договорів, дозвільних документів, буклетів, фотографій, статей у друкованих виданнях тощо.

Усі документи повинні бути охайно оформлені і заповнені розбірливо. Підчищення і виправлення не допускаються. Якщо в документах, що складають конкурсну документацію, є розбіжності між позначенням сум прописом і цифрами, то до розгляду, як виняток, приймається сума, що зазначена прописом.

Конкурсна документація подається з описом вкладеного.

Критеріями визначення переможця конкурсу є найбільш економічно вигідна пропозиція учасника, яка відповідає змісту конкурсної пропозиції з найбільшим запропонованим відсотком (%) житлових і нежитлових приміщень.

Організатор конкурсу визначає переможця за результатами розгляду конкурсних пропозицій.

Переможцем є учасник конкурсу, який подав найкращу конкурсну пропозицію.

Протокол про проведення конкурсу складається та підписується у п’ятиденний строк після кінцевої дати отримання пропозицій.

Інформація про результати конкурсу публікується у тому самому засобі масової інформації, в якому публікувалася інформація про проведення конкурсу, на офіційному веб-сайті Національної академії прокуратури України та на офіційному веб-сайті організатора конкурсу.

Після оголошення результатів конкурсу Національна академія прокуратури України укладає в місячний термін з переможцем договір про будівництво житла на умовах, визначених у конкурсній пропозиції.

Конкурс може бути визнано таким, що не відбувся, у разі відмови переможця від підписання договору про будівництво житла або наявності менш як двох учасників конкурсу.

  1. Відомості щодо строку оскарження результатів конкурсу

У разі незгоди з результатами конкурсу його учасник може подати у п’ятиденний строк з момента оприлюднення інформації про результати конкурсу до Організатора конкурса ТБ «ПУБ «Україна» за адресою: 01033; м. Київ, вул. Сім’ї Прахових (Гайдара), 50 скаргу.

Скарги розглядаються у п’ятиденний строк з моменту закінчення строку оскарження результатів конкурсу.

 

 

Додаток 1

до Інформації про проведення конкурсу стосовно визначення переможця щодо будівництва житла для працівників Національної академії прокуратури України та членів їхніх сімей на земельній ділянці за адресою: вул. Сім’ї Хохлових,8 у Шевченківському районі міста Києва

 

Реєстраційний номер заяви ____________

Дата реєстрації «___» ___________ 2018 р.

Реєстратор _________________________

 

ТБ «ПУБ» Україна» Заява на участь в конкурсі

по відбору юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців для визначення переможця щодо будівництва житла для працівників Національної академії прокуратури України та членів їх сімей на земельній ділянці за адресою: вул. Сім’ї Хохлових, 8 у Шевченківському районі міста Києва, площею 1,7233 га, кадастровий номер 8 000 000 000:91:088:076.

Розглянувши та вивчивши інформацію про проведення конкурсу і вимоги Порядку організації будівництва житла для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, членів їх сімей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 № 481,__________________________________________________________,

(повне найменування учасника конкурсу)

в особі _______________________________________________________________________,

(найменування посади, П.І.Б. керівника, уповноваженої ним особи (представника)

повідомляє про згоду щодо участі в конкурсі на умовах, зазначених у вищевказаних документах, просить допустити до участі в конкурсі та зобов’язується виконувати його умови.

Реквізити заявника:

Ідентифікаційний код або номер – ___________________________________________

Номер запису про державну реєстрацію в ЄДРПОУ  –     ________________________

Місцезнаходження (місце проживання) – _____________________________________

Телефон (факс), електронна пошта  __________________________________________

Платіжні реквізити:

розрахунковий рахунок – ___________________________________________________

банк – ____________________________код банку – _____________________________

Паспорт керівника або уповноваженої ним особи (представника)  –  серія _________ №__________, виданий  «___» __________ _____ р. ____________________________

Документ, що посвідчує повноваження керівника або уповноваженої особи – ________________________________________________________________________

Додаток: — Конкурсна документація згідно з описом на ____ арк.

 

Керівник

(уповноважена ним особа (представник)) _______________ (_______________)

(підпис)    (ініціали, прізвище)

М.П.

Головний бухгалтер                             _____________________ (______________)

(підпис)   (ініціали, прізвище)

Завантажити PDF