Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи Ж

Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі

об’єкта державної власності групи Ж

Назва об`єкта: клуб з обладнанням.
Адреса об`єкта: вул. Кар’єрна, 1а, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Балансоутримувач: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тальнівський
щебзавод» (код за ЄДРПОУ 01375038).
Адреса балансоутримувача: вул. Кар’єрна, 1, м. Тальне, Черкаська обл., 20400.
Відомості про об`єкт: одноповерхова цегляна будівля (літ. А) загальною
площею 210,60 м 2 , прилягає до 2-поверхової адміністративної будівлі ТОВ
«Тальнівський щебзавод». Рік будівництва − 1956. Має 4 входи-виходи. До складу
об’єкта входять: приміщення №7 площею 185,7 м 2 ., приміщення № 9 площею 12,4 м 2 .,
приміщення № 8 площею 12,5 м 2 . Об’єкт не використовується за призначенням.
Загальний фізичний знос – 39,57%, санітарно-технічний стан задовільний. Об’єкт
знаходиться на території ТОВ «Тальнівський щебзавод».
Обладнання в кількості 16 одиниць: підсилювач «Родіна-І» 1980 року, баян
«Ростов» 1977 року, підсилювач УЕМІ (2 од.) 1985 року, саксофон з набором 1979
року, електрогітара БАС – 1985 року, установка ударна 1985 року, підсилювач УА-4
1985 року, електроніка 11 −1985 року, магнітофон «Комета 212-1» 1985 року, телевізор
«Електрон» Ц275 − 1986 року, підсилювач «Арта» 1986 року, електробаян «Мечта-2»
1990 року, підсилювач УП-001- Стерео 1990 року, підсилювач Том 1201 1990 року,
магнітофон «Соната» 1980 року. Обладнання в неробочому стані.
Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.
Початкова ціна без ПДВ – 97 245,00 грн., ПДВ – 19 449,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ − 116 694,00 грн.
Умови продажу: збереження профілю діяльності; покупець повинен
здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати
дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства,
правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України; питання
використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем

самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акту приймання-передачі
об’єкту.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30
календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного
відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти під час
розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк
в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач
РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви
на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 11 669,40 грн., що становить 10% від початкової ціни
об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській
області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Держказначейська
служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації,
без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 19 березня 2018
року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша
Універсальна Біржа «Україна» 23 березня 2018 року, час початку внесення
цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових
пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення
в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі
за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії
документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт
Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: http://birga-
ukraine.com.ua.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону
зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа
«Україна»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50 оригінали заяв на участь в аукціоні

у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками
до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно
до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів
державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна
України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 за місцем його
розташування.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області
за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205, каб. 404, понеділок – четвер з 9.00
до 17.00, у п’ятницю та передсвяткові дні з 9.00 по 16.00. Телефон для довідок (0472)
37-26- 61, час роботи – з 9.00 до 18.00, крім вихідних.