Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі

об’єкта державної власності  групи Ж

Назва об`єкта: Медсанчастина.

Адреса об`єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла,  Черкаська область, 20705.

Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод». Код  за ЄДРПОУ – 30147563.

Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла,  Черкаська область, 20700.

Відомості про об`єкт: Об’єкт − двоповерхова цегляна будівля  (літ. 3М-2), з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ганки (літ. Зм1, Зм2, Зм3);  навіс (літ. Зм4)  загальною площею 409,1 кв.м.  Рік введення в експлуатацію − 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт  використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 32,95%, санітарно-технічний стан – добрий. Об’єкт знаходиться на території ПАТ  «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».

Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 753 100,00  грн., ПДВ – 150 620,00 грн.

Початкова ціна  об’єкта з урахуванням ПДВ − 903 720,00  грн.     

Умови продажу:

  1. Збереження профілю діяльності.
  2. Покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України.
  3. Питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акту приймання-передачі об’єкту.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.

Засоби платежу для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси,  МФО 854018, код 21368158, одержувач РВ ФДМУ по Черкаській області.

Грошові кошти в розмірі 90 372,00 грн., що становить 10% від початкової ціни  об’єкта приватизації,  покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Держказначейська служба України.

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні  − 21.11.2016 року. до 18-00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею  «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронному майданчику  https://torgi.birgaukraine.com.ua  25.11.2016 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення    в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації  на аукціоні,  у тому числі  за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів,  що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі     «Перша Універсальна Біржа «Україна» на електронну адресу -tbpubukraine@gmail.com

 Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-Д оригінали заяв   на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно   до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення  до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами). Ознайомитись з об’єктом можна    в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 години  при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна України по Черкаській  області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

-Офіційний текст оголошення-

Додаткову інформацію можна отримати в регіональному відділенні ФДМУ по Черкаській області за   адресою: 18000,   м. Черкаси,  бульв. Шевченка, 205, 4 поверх, каб. 404, тел.: (0472) 37-26-61.