Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності групи Ж

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі
об’єкта державної власності групи Ж
Назва об`єкта: медсанчастина.
Адреса об`єкта: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл, 20705.
Балансоутримувач: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод» (код за ЄДРПОУ 30147563).
Адреса балансоутримувача: вул. Коробейника, 1, м. Сміла, Черкаська обл, 20700.
Відомості про об`єкт: двоповерхова цегляна будівля (літ. 3М-2), з прибудовами: тамбур (літ. Зм); ґанки (літ. Зм1, Зм2, Зм3); навіс (літ. Зм4) загальною площею 409,1 м2. Рік введення в експлуатацію − 1937. До будівлі підведені мережі електропостачання, водопостачання, каналізація, центральне опалення. Об’єкт використовується за призначенням. Загальний фізичний знос – 39,8%, санітарно-технічний стан – задовільний. Об’єкт знаходиться на території ПАТ «Науково-виробниче підприємство «Смілянський електромеханічний завод».
Відомості про земельну ділянку: земельна ділянка окремо не виділена.
Початкова ціна об’єкта без урахування ПДВ – 558 340,00 грн., ПДВ – 111 668,00 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ − 670 008,00 грн.
Умови продажу та експлуатації об’єкта: збереження профілю діяльності; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно чинного законодавства України; питання використання земельної ділянки під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта.
Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни об’єкта приватизації.
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00 грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ»).
Грошові кошти в розмірі 67 000,80 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Держказначейська служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації, без ПДВ»).
Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 31 липня 2017 року до 18.00.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 04 серпня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) – 13.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заява на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяви, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна»:
https://torgi.birga-ukraine.com.ua/lot/256309-medsanchastina/
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви, учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) оригінал заяви на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).
Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до 16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном (0472) 37-26-61.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.
Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4 поверх, каб. 404, тел.: (0472) 37-26-61.