Інформація про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни в електронній формі об’єкта державної власності групи А

РЕГІОНАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ ПО

ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Інформація про повторний продаж на аукціоні за методом зниження ціни

в електронній формі об’єкта державної власності групи А

Назва об`єкта: нежитлові приміщення загальною площею 77,2 м 2

у двоповерховому будинку.

Адреса об`єкта: 20930, Черкаська обл, Чигиринський р-н, с. Медведівка,

вул. М. Залізняка, 1/1м.

Балансоутримувач: Чигиринська районна державна адміністрація

(код за ЄДРПОУ 04061323).

Адреса балансоутримувача: 20901, Черкаська обл.., м. Чигирин,

вул. Б. Хмельницького, 26.

Відомості про об`єкт: п’ять кімнат (літ. А-2) загальною площею 77,2 м 2 (майно

колишнього АКАБ «Україна»), розташованих на першому поверсі двоповерхової

цегляної будівлі колишнього гуртожитку ВАТ «Медведівська ПМК-203».

Рік будівництва − 1970. Мають окремий вхід. Приміщення не експлуатуються,

потребують ремонту. Загальний фізичний знос – 34,3%, санітарно-технічний стан

задовільний. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ – 32 600,00 грн., ПДВ – 6 520,00 грн.

Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ − 39 120,00 грн.

Умови продажу: подальше призначення та використання об’єкта покупець

вирішує самостійно; покупець повинен здійснювати заходи щодо збереження

навколишнього середовища, забезпечувати дотримання санітарних та екологічних

норм, вимог природоохоронного законодавства, правил пожежної безпеки згідно

чинного законодавства України; питання використання земельної ділянки

під придбаним об’єктом вирішуватиметься покупцем самостійно, згідно з чинним

законодавством після підписання акту передачі об’єкта.

Сплата ціни продажу за об’єкт приватизації здійснюється протягом 30

календарних днів з моменту нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу;

засоби платежу – грошові кошти.

Покупець сплачує винагороду організатору аукціону у розмірі 1% (одного

відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні в сумі 17,00 грн. та кошти під час

розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р 37184006000007, банк

в ГУ ДКСУ у Черкаській області, м. Черкаси, МФО 854018, код 21368158, одержувач —

РВ ФДМУ по Черкаській області (призначення платежу: «Плата за реєстрацію заяви

на участь в аукціоні, без ПДВ»).

Грошові кошти в розмірі 3 912,00 грн., що становить 10% від початкової ціни

об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Черкаській

області на р/р № 37319071002036; МФО 820172; код 21368158; банк Держказначейська

служба України (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації,

без ПДВ»).

Кінцевий термін прийняття заяв на участь в аукціоні − 20 квітня 2017

року до 18.00.

Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша

Універсальна Біржа «Україна» 24 квітня 2017 року, час початку торгів (початок

аукціону) – 11.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення

аукціону) – 13.00.

Аукціон за методом зниження ціни в електронній формі проводиться

відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої

приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого

наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 року за №1147/27592. Заяви на

участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в

електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа

«Україна»: http://www.torgi.birga-ukraine.com.ua.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону

зобов’язані надіслати на адресу Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа

«Україна»: 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 86-Д оригінали заяв

на участь в аукціоні за методом зниження ціни у трьох примірниках та належним

чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання

цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні за методом зниження ціни

проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення

до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні,

конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом

Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772, зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за місцем його розташування з 10.00 до

16.00 за сприяння РВ ФДМУ по Черкаській області. Додаткову інформацію можна

отримати за телефоном (0472) 37-26- 61.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону,

позбавляється права на подальшу участь у цьому аукціоні.

Додаткову інформацію можна отримати в РВ ФДМУ по Черкаській області

за адресою: 18000, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 205, 4-й поверх, каб. 404, тел.: (0472)

37-26- 61.