Інформація про повторний продаж на аукціоні в електронній формі

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про повторний продаж на аукціоні в електронній формі

об’єкта державної  власності групи Ж

 

Назва об’єкта: сауна.

Адреса об’єкта: 03126, м.Київ, вул.Академіка Білецького, 34 (літера В).

Балансоутримувач (зберігач): Філія «Холодокомбінат №4» ПП «Рось», код за ЄДРПОУ 33370274, місцезнаходження: 03126, м.Київ, вул. Академіка Білецького, 34.

Відомості про об’єкт: сауна – нежилий будинок загальною площею 51,7 кв.м тривалий час не функціонує, розташована в глибині території Філії «Холодокомбінат №4», головним підприємством якої є ПП «Рось». Будинок одноповерховий нежитлового призначення, цегляний, прибудований до технологічної будівлі (котельні), власником якої є ПП «Рось». Фундамент – стрічковий з залізобетонних плит, зовнішні стіни – цегляні, перегородки – цегляні, перекриття – залізобетонне,  покрівля – азбестоцементні листи. Рік введення в експлуатацію – 1996.

Початкова ціна об’єкта без ПДВ –  470 920,00 (чотириста сімдесят тисяч дев’ятсот двадцять гривень 00 копійок).

ПДВ – 94 184,00 (дев’яносто чотири тисячі сто вісімдесят чотири гривні 00 копійок).

Початкова ціна об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ – 565 104,00 (п’ятсот шістдесят п’ять тисяч сто чотири  гривні 00 копійок).

Умови продажу об’єкта — подальше використання сауни визначає покупець.

Засоби платежу — грошові кошти.

Переможець аукціону (покупець) виплачує Товарній біржі «Перша універсальна біржа «Україна» за проведення аукціону витрати у розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта з урахуванням ПДВ.

Плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні у розмірі 17,00 грн., (призначення платежу: «плата за реєстрацію заяви на участь в аукціоні, без ПДВ») та кошти при розрахунку за придбаний об’єкт приватизації та ПДВ вносяться на                                       р/р 37184501900001 в ГУДКСУ у м.Києві, МФО 820019, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м. Києву.

Грошові кошти у розмірі 56 510,40грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта вносяться на р/р 37313080214093 в ДКСУ, м.Київ, МФО 820172, код за ЄДРПОУ 19030825, одержувач: РВ ФДМУ по м.Києву (призначення платежу: «10% від початкової ціни об’єкта приватизації в сумі 56 510,40грн.»).

Аукціон в електронній формі в он-лайн режимі буде проводитись Товарною біржею «Перша універсальна біржа «Україна» в системі електронних торгів 24 лютого 2017 року. Час початку аукціону (внесення цінових пропозицій) – 11.00, час закінчення аукціону (внесення цінових пропозицій) – 15.00.

Кінцевий термін прийняття заяв (за три дні до дати проведення аукціону) –
20 лютого 2017 року до 17.00.

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за №1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді до Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» на електронну адресу tbpubukraine@gmail.com. Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити на адресу Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86-Д) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17.04.1998 №772, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за №400/2840 (зі змінами).

Ознайомитись з об’єктом можна за адресою: 03126, м. Київ, вул.Академіка Білецького, 34 (літера В) понеділок-четвер з 9.00 до 17.00, п’ятниця з 9.00 до 16.00, з дозволу Регіонального відділення ФДМУ по м. Києву.

Отримати додаткову інформацію можна в Регіональному відділенні ФДМУ по м. Києву, адреса: м.Київ, бульвар Т.Шевченка, 50-Г, кімн.331, понеділок-четвер з 9.00 до 17.00,  п’ятниця з 9.00 до 16.00; телефон для довідок  281-00-35.