Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області Інформація про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області
Інформація
про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта державної власності
Назва об`єкту: Будівля підсобного господарства літ.№35 загальною площею 94,5кв.м.
Адреса об`єкту: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700.
Балансоутримувач: ВАТ „Автотранспортне підприємство 15173”; Код ЄДРПОУ 3118067.
Адреса балансоутримувача: вул. Автомобільна,1, м. Білгород-Дністровський, Одеська обл., 67700.
Інформація про об`єкт: Окремо розташована будівля з цегли 1983 року забудови, яка раніш використовувалася для вирощування свиней та птиці для робітників підприємства. Будівля складається з двох приміщень (у лівому – дах з бетону покрито шифером, у правому дах дерев’яний покритий шифером) загальною площею 94,5кв.м, знаходиться на території підприємства. Електро-, водопостачанням та каналізація відсутні. На теперішній час не використовується, потребує ремонту. Земельна ділянка окремо під об’єкт приватизації не виділена. Об’єкт розташований на земельній ділянці, яка знаходиться в оренді у ВАТ АТП-15173 терміном на 49 років (договір оренди від 29.12.2003р.)
Початкова ціна об’єкта без ПДВ — 130928,00 грн.
ПДВ – 26185,60 грн.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 157113,60 грн.
Умови продажу: Подальше використання об’єкта визначає покупець. Утримання об`єкту та прилеглої території у належному санітарно-технічному стані. Питання відведення земельної ділянки під придбаний об’єкт вирішуватиметься покупцем самостійно згідно з чинним законодавством після підписання акта передачі об’єкта
Реєстраційний внесок учасника аукціону в сумі 17,00грн. та кошти під час розрахунку за придбаний об’єкт приватизації вносяться на р/р №37184004004570, в банку ГУДКСУ в Одеській області, м. Одеса, МФО 828011, код 20984091, одержувач РВ ФДМУ по Одеській області.
Грошові кошти в розмірі 15711,36 грн., що становить 10% від початкової ціни об’єкта приватизації, покупець перераховує одержувачу – РВ ФДМУ по Одеській області на р/р № 37318033000044; МФО 820172; код 20984091; Банк ДКСУ м. Київ.
Покупець сплачує винагороду організатору аукціону в розмірі 1% (одного відсотка) від початкової ціни продажу об’єкта приватизації з урахуванням ПДВ.
Аукціон в електронній формі буде проведено Товарною біржею «Перша Універсальна Біржа «Україна» 28 липня 2017 року, час початку внесення цінових пропозицій (початок аукціону) – 14.00, час закінчення внесення цінових пропозицій (закінчення аукціону) — 15.30
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні в електронній формі – 24 липня 2017 року до 17.00.
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 №1325 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 року за №1147/27592. Заяви на участь в аукціоні та фотокопії документів, що є додатками до заяв, приймаються в електронному вигляді на веб-сайті Товарної біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» https://torgi.birga-ukraine.com.ua/.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані направити Товарній біржі «Перша Універсальна Біржа «Україна» (01033, м. Київ, вул. Гайдара, буд. 50) оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 квітня 1998 року №772 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за №400/2840.
Ознайомитись з об`єктом можна в робочі дні з 10.00 до 16.00 години за місцем його розташування при сприянні регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області.
Додаткову інформацію можна отримати в регіональному відділенні ФДМУ по Одеській області за адресою 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, 11 поверх, каб. 1114; тел. 728-72-62 .