Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 31,6 кв.м на вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А»

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі обєкта приватизаціїнежитлових приміщень загальною площею 31,6 кв.м

на вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А»

 Назва об’єкта: Нежитлові приміщення загальною  площею 31,6 кв.м.

Адреса: 04212 м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А».

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва».

Відомості про об’єкт приватизації:

Нежитлові приміщення загальною площею 31,6 кв.м (приміщення № 13, № 14 у групі приміщень  № 3 на ІІІ поверсі).

Початкова ціна об’єкта  з урахуванням ПДВ – 516 720 (п’ятсот шістнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень.

Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ:  51 672 (п’ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят дві) гривні.

УМОВИ ПРОДАЖУ :

  1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
  2. Всі витрати пов’язані з сплатою винагороди організатору аукціону, з укладанням договору купівлі – продажу об’єкту приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
  3. Крок аукціону: 10 % початкової ціни Об′єкта приватизації, що складає 51 672 (п’ятдесят одна тисяча шістсот сімдесят дві) гривні, з урахуванням ПДВ.
  4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за реєстрацію заяви сплачується на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  5. Грошові кошти в розмірі – 51 672 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни Об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  6. 6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
  7. 7. Аукціон в електронній формі Об’єкта приватизації буде проведено 20 лютого 2018 року.

Продавець – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Хрещатик, 10, тел.: (044) 202-61-85.

Організатор аукціону – Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» (тел.: (044) 362-64-53).

Аукціон триватиме з 10.00 (початок подання цінових пропозицій) до 12.00 (закінчення подання цінових пропозицій).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої   приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження  ціни,   затвердженого наказом Фонду державного майна України  від  09.09.2015  № 1325, зареєстрова-ного  в  Міністерстві  юстиції   України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 16 лютого 2018 року до 17.00 год.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу організатора аукціону (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ «Європасаж», Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна») оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 772 від 17 квітня 1998 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за  № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

  1. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, 04212, м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А».

Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж) та на сайті організатора аукціону (http://birga-ukraine.com.ua/).

Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні з 11.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, за телефоном організатора аукціону  (044) 362-64-53.