Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації — нежитлового будинку загальною площею 3789,4 кв.м, розташованого за адресою: м. Київ, провул. Георгіївський, 9, літ. «А, А2».

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж
на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації — нежитлового будинку
загальною площею 3789,4 кв.м, розташованого за адресою:
м. Київ, провул. Георгіївський, 9, літ. «А, А2».
Назва об’єкта: Нежитловий будинок загальною площею 3789,4 кв.м.
Адреса: 01030, м. Київ, провул. Георгіївський, 9, літ. «А, А2».
Балансоутримувач: Міський науковий інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики.
Відомості про об’єкт приватизації:
Нежитловий будинок загальною площею 3789,4 кв.м.
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 93 219 240 (дев’яносто три мільйони двісті
дев’ятнадцять тисяч двісті сорок) гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 9 321 924 (дев’ять
мільйонів триста двадцять одна тисяча дев’ятсот двадцять чотири) гривні.
Об'єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею 2427,91 кв.м (обліковий код
91:175:0003).
Питання землекористування та землевідведення вирішується новим власником самостійно у
встановленому чинним законодавством України порядку.
УМОВИ ПРОДАЖУ :
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з сплатою винагороди організатору аукціону, з укладанням договору
купівлі – продажу об’єкту приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією
права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
3. Крок аукціону: 10 % початкової ціни Об′єкта приватизації, що складає 9 321 924
(дев’ять мільйонів триста двадцять одна тисяча дев’ятсот двадцять чотири) гривні, з
урахуванням ПДВ.
4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за реєстрацію заяви
сплачується на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код
ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
5. Грошові кошти в розмірі – 9 321 924 гривні, що становлять 10 відсотків початкової ціни
Об'єкта приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код
банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна
біржа «Україна».
6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
7. Аукціон в електронній формі Об’єкта приватизації буде проведено 16 березня 2018
року.
Продавець – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул.
Хрещатик, 10, тел.: (044) 202-61- 85.
Організатор аукціону – Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна»
тел.: (044) 362-64- 53.
Аукціон триватиме з 12.00 (початок подання цінових пропозицій) до 14.00 (закінчення
подання цінових пропозицій).
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній
формі продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження
ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.09.2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до
заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша універсальна біржа
«Україна»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00 год.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані
надіслати на адресу організатора аукціону (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ «Європасаж»,
Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна») оригінали заяв на участь в аукціоні у
трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви,
а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться
відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів,
що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної
власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 772
від 17.04.1998, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.06.1998 за № 400/2840.
Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється
права на подальшу участь в цьому аукціоні.
8. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
м. Київ, 01030, м. Київ, провул. Георгіївський, 9, літ. «А, А2».
Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті
Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ «Приватизація»
(www.gukv.gov.ua/виставлено-на- продаж) та на сайті організатора аукціону (http://birga-
ukraine.com.ua/).
Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні з 11.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00
до 14.00, за телефоном організатора аукціону (044) 362-64- 53.