Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 31,6 кв.м на вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А»

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній
формі об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 31,6 кв.м

на вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А»
Назва об’єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 31,6 кв.м.
Адреса: 04212 м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А».
Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва».
Відомості про об’єкт приватизації:
Нежитлові приміщення загальною площею 31,6 кв.м (приміщення № 13, № 14 у групі приміщень
№ 3 на ІІІ поверсі).
Початкова ціна об’єкта з урахуванням ПДВ – 516 720 (п’ятсот шістнадцять тисяч сімсот двадцять)
гривень.
Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 51 672 (п’ятдесят одна тисяча
шістсот сімдесят дві) гривні.
УМОВИ ПРОДАЖУ :
1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
2. Всі витрати пов'язані з сплатою винагороди організатору аукціону, з укладанням договору
купівлі – продажу об’єкту приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права
власності на об’єкт, бере на себе покупець.
3. Крок аукціону: 10 % початкової ціни Об′єкта приватизації, що складає 51 672 (п’ятдесят одна
тисяча шістсот сімдесят дві) гривні, з урахуванням ПДВ.
4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за реєстрацію заяви сплачується
на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391,
отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
5. Грошові кошти в розмірі – 51 672 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни Об'єкта
приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119,
код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
7. Аукціон в електронній формі Об’єкта приватизації буде проведено 16 березня 2018 року.
Продавець – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Хрещатик, 10, тел.:
(044) 202-61- 85.
Організатор аукціону – Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» тел.: (044) 362-
64-53.
Аукціон триватиме з 10.00 (початок подання цінових пропозицій) до 12.00 (закінчення подання
цінових пропозицій).
Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі
продажу об’єктів малої приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни,
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 09.09.2015 № 1325, зареєстрова-
ного в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.
Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв,
подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна»:
http://auction.birga-ukraine.com.ua/.
Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 12 березня 2018 року до 17.00 год.
Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на
адресу організатора аукціону (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ «Європасаж», Товарна біржа
«Перша універсальна біржа «Україна») оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та
належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання
цих документів.
Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до
вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об'єктів, що підлягають
приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та

Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 772 від 17 квітня 1998 року,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на
подальшу участь в цьому аукціоні.
8. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою:
м. Київ, 04212, м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 2-Д, літ. «А».
Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту
комунальної власності м. Києва (розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на- продаж)
та на сайті організатора аукціону (http://birga-ukraine.com.ua/).
Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні з 11.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до
14.00, за телефоном організатора аукціону (044) 362-64- 53.