Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 434,9 кв.м на вул. Басейна, 1/2, літ. «А»

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє 

про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації – нежитлових приміщень загальною площею 434,9 кв.м на

вул. Басейна, 1/2, літ. «А»

 Назва об’єкта: Нежитлові приміщення загальною площею 434,9 кв. м.

Адреса: 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, літ. «А».

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація».

Відомості про об’єкт приватизації:

Нежитлові приміщення загальною площею 434,9 кв. м, в тому числі:

ІІ поверх – з № 1 по № 11 (групи приміщень № 10) площею 109,5 кв. м,

ІІІ поверх – з № 1 по № 8 (групи приміщень № 14) площею 120,4 кв. м,

ІІІ поверх – №№ 15, 16 (групи приміщень 13) площею 4,6 кв. м,

ІV поверх – з № 1 по № 10 (групи приміщень 19) площею 122,7 кв. м,

місця загального користування площею 77,7 кв. м, а саме:

І поверх – п. VІІІ частина тамбуру площею 5,0 кв.м, п. VІІ частина сходової клітини площею 13,1 кв.м, п. ІХ вхід в підвал площею 4,5 кв.м;

ІІ поверх – п. ІV сходова клітина площею 18,6 кв.м;

ІІІ поверх – п. V сходова клітина площею 18,5 кв.м;

ІV поверх – п. ІV сходова клітина площею 18,0 кв.м

Початкова ціна з урахуванням ПДВ – 8 613 120,0 (вісім мільйонів шістсот тринадцять тисяч сто двадцять) гривень.

Грошові кошти в розмірі 10% початкової ціни з урахуванням ПДВ: 861 312,0 (вісімсот шістдесят одна тисяча триста дванадцять) гривень.

За інформацією Департаменту культури будинок, в якому розташований об’єкт приватизації занесений до переліку пам’яток історії та культури як пам’ятку архітектури місцевого значення, охоронний № 119-Кв (наказ Міністерства Культури України від 29.12.2016 № 1273).

Переможцю аукціону до укладання договору купівлі-продажу відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» укласти з органом охорони культурної спадщини попередній договір про укладання в майбутньому охоронного договору на об’єкт приватизації.

УМОВИ ПРОДАЖУ :

  1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
  2. Всі витрати пов’язані з сплатою винагороди організатору аукціону, з укладанням договору купівлі – продажу об’єкту приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
  3. Крок аукціону: 10% початкової ціни Об’єкта приватизації, що складає 861 312,0 (вісімсот шістдесят одна тисяча триста дванадцять) гривень, з урахуванням ПДВ.
  4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за реєстрацію заяви сплачується на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  5. Грошові кошти в розмірі – 861 312,0 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни Об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  6. 6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
  7. 7. Аукціон в електронній формі Об’єкта приватизації буде проведено 20 лютого 2018 року.

Продавець – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) м. Київ,                              вул. Хрещатик, 10, тел.: (044) 202-61-85.

Організатор аукціону – Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна»                  тел.: (044) 362-64-53.

Аукціон триватиме з 16.00 (початок подання цінових пропозицій) до 18.00 (закінчення подання цінових пропозицій).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої  приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження  ціни, затвердженого наказом Фонду державного майна України  від  09.09.2015  № 1325, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 16 лютого 2018 року до 17.00.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу організатора аукціону (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ «Європасаж», Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна») оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 772 від 17 квітня 1998 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за  № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

  1. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2, літ. «А».

Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж) та на сайті організатора аукціону (http://birga-ukraine.com.ua/).

Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні з 11.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00, за телефоном організатора аукціону (044) 362-64-53.