Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі об’єкта приватизації – нежилої будівлі загальною площею 78,8 кв.м на пл. Героїв Бреста, 3, літ. «А»

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації) повідомляє про продаж на аукціоні в електронній формі обєкта приватизації нежилої будівлі загальною площею 78,8 кв.м

на пл. Героїв Бреста, 3, літ. «А»

 Назва об’єкта: Нежила будівля загальною  площею 78,8 кв.м.

Адреса: 03115, м. Київ, пл. Героїв Бреста, 3, літ. «А».

Балансоутримувач: Комунальне підприємство «Київпастранс».

Відомості про об’єкт приватизації:

Нежила будівля загальною площею 78,8 кв.м.

Початкова ціна об’єкта  з урахуванням ПДВ – 1 638 720 (один мільйон шістсот тридцять вісім тисяч сімсот двадцять) гривень.

Грошові кошти в розмірі 10%  початкової ціни з урахуванням ПДВ: 163 872 (сто шістдесят три тисячі вісімсот сімдесят дві) гривні.

Об’єкт приватизації розташований на земельній ділянці площею  0,20 га (кадастровий номер 8000000000:75:215:0001), наданій в постійне користування КП «Київтранспарксервіс»

Питання землекористування та землевідведення вирішується новим власником самостійно у встановленому чинним законодавством  України порядку.

УМОВИ ПРОДАЖУ :

  1. Утримання об’єкта та прилеглої території в належному санітарно-технічному стані.
  2. Всі витрати пов’язані з сплатою винагороди організатору аукціону, з укладанням договору купівлі – продажу об’єкту приватизації, його нотаріальним посвідченням та реєстрацією права власності на об’єкт, бере на себе покупець.
  3. Крок аукціону: 10 % початкової ціни Об′єкта приватизації, що складає 163 872 (сто шістдесят три тисячі вісімсот сімдесят дві) гривні, з урахуванням ПДВ.
  4. Реєстраційний внесок в сумі 17 (сімнадцять) гривень, без ПДВ, за реєстрацію заяви сплачується на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  5. Грошові кошти в розмірі – 163 872 гривень, що становлять 10 відсотків початкової ціни Об’єкта приватизації, вносяться на рахунок № 260083012128 в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», код банку: 300119, код ЄДРПОУ: 35252391, отримувач: Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна».
  6. 6. Платіжні засоби: для фізичних та юридичних осіб – грошові кошти.
  7. 7. Аукціон в електронній формі Об’єкта приватизації буде проведено 20 лютого 2018 року.

Продавець – Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради   (Київської міської державної адміністрації), м. Київ, вул. Хрещатик, 10, тел.: (044) 202-61-85.

Організатор аукціону – Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна» (тел.: (044) 362-64-53).

Аукціон триватиме з 12.00 (початок подання цінових пропозицій) до 14.00 (закінчення подання цінових пропозицій).

Аукціон в електронній формі проводиться відповідно до Порядку проведення в електронній формі продажу об’єктів  малої   приватизації на аукціоні, у тому числі за методом зниження  ціни,   затвердженого наказом Фонду державного майна України  від  09.09.2015  № 1325, зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України 25 вересня 2015 за № 1147/27592.

Заяви на участь в аукціоні в електронній формі та фотокопії документів, що є додатками до заяв, подаються в електронному вигляді на сайт Товарної біржі «Перша універсальна біржа «Україна»: http://auction.birga-ukraine.com.ua/.

Кінцевий термін прийняття заяв для участі в аукціоні – 16 лютого 2018 року до 17.00 год.

Протягом двох календарних днів з дати реєстрації заяви учасники аукціону зобов’язані надіслати на адресу організатора аукціону (01033, м. Київ, вул. Гайдара, 50, БЦ «Європасаж», Товарна біржа «Перша універсальна біржа «Україна») оригінали заяв на участь в аукціоні у трьох примірниках та належним чином засвідчені копії документів, що є додатками до заяви, а також докази надсилання цих документів.

Приймання та реєстрація заяв на участь в аукціоні в електронній формі проводиться відповідно до вимог Порядку подання та розгляду заяви про включення до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та заяви на участь в аукціоні, конкурсі щодо об’єктів державної власності груп А, Д та Ж, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 772 від 17 квітня 1998 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 1998 року за  № 400/2840.

Переможець аукціону, який відмовився від підписання протоколу аукціону, позбавляється права на подальшу участь в цьому аукціоні.

  1. Ознайомитись з об’єктом можна в робочі дні за адресою: м. Київ, 03115, м. Київ, пл. Героїв Бреста, 3, літ. «А».

Фотоматеріали, технічна документація, інші матеріали про об’єкт розміщені на сайті Департаменту комунальної власності м. Києва (розділ «Приватизація» (www.gukv.gov.ua/ виставлено-на-продаж) та на сайті організатора аукціону (http://birga-ukraine.com.ua/).

Отримати додаткову інформацію можна в робочі дні з 11.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00                      до 14.00, за телефоном організатора аукціону  (044) 362-64-53.